ویکی ایرانی دانشنامه آزاد ایران ، در سال ۱۳۹۵ طراحی شده است . این سایت با اهداف ذیل طراحی گردیده و به امید خداوند  روز به روز  به هدف خود نزدیکتر خواهد شد.

۱- هدف اصلی این سایت حفظ ارزشهای ایرانی است .

۲-حفظ خانواده و جلوگیری از فروپاشی بنیان خانواده

۳-استفاده از منابع طبیعی که خداوند آنرا به رایگان به بشر ارزانی داشته.

۴-آشتی با طبیعت ،حفظ محیط زیست  ،حفظ حیات وحش و مبارزه با آلودگی محیط زیست

امید است با یاری خداوند و شما مردم ایران زمین بتوانیم به این اهداف نائل آییم.


صفحه نخست ویکی ایرانی

صفحه نخست ویکی ایرانی

 

error: Content is protected !!