کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیای سیاسی مقطع دکتری دانشگاه آزاد 1400 – 1401تراز و درصد دروس قبولی جغرافیای سیاسی دکتری دانشگاه آزاد 1400 - 1401تراز و درصد دروس قبولی جغرافیای سیاسی دکتری دانشگاه آزاد 1400 - 1401کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیای سیاسی مقطع دکتری دانشگاه آزاد 1400 – 1401

.newchos.subsub2{ overflow-y: scroll; height: 246px; position:relative; } #myInput{color: #000; width: 99%; margin-right: 3px; } #myInput1{color: #000;width: 99%;margin: 3px ; } .newchos li:before{content: " "; width: 24px; height: 24px; background: url("https://iranmoshavere.com/wp-content/plugins/selection/assets/css/success.png"); position: absolute; top: 8px; right: 5px;} .newchos li .slactive:before{ content: " "; width: 24px; height: 24px; background: url("https://iranmoshavere.com/wp-content/plugins/selection/assets/css/success11.png"); position: absolute; top: 8px; right: 5px; } .ajaxloading{ width:100%; height:100%; background:#FFF url("https://iranmoshavere.com/wp-content/plugins/selection/assets/css/ajax-loader.gif") no-repeat center center; position:absolute; z-index:2000; } .advertising{ width:100%; display:table; float:right; } .shoar_ha{ display:none; } .ajaxload{ background:#FFF url("https://iranmoshavere.com/wp-content/plugins/selection/assets/css/ajax-loader.gif") no-repeat center center; }

تا کنون 287194 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب