شرایط فروش فوری شاهین و ۴ محصول دیگر سایپا – اسفند ۱۴۰۰شرایط فروش سایپاشرایط فروش سایپاشرایط فروش سایپا

گروه خودروسازی سایپا برای اولین بار فروش فوری شاهین G را در دو قالب طرح فروش فوق العاده و فروش ویژه طرح حمایت از خانواده و جوانی آغاز کرد. در این شرایط فروش ۴ محصول دیگر سایپا هم با قیمت قطعی و با مودع تحویل ۹۰ روز به دست مشتریان می رسانند.

در این دو طرح فروش فوق العاده خودروهایی مانند شاهین G، ساینا S، کوییک دنده ای و تیبا ۲ عرضه می شوند. در طرح فروش فوری عادی ویژه اعیاد شعبانیه نیز وانت ۱۵۱ هم در فهرست حضور دارد. این طرح فروش با قیمت قطعی و موعد تحویل ۹۰ روز بوده و متقاضیان می توانند از ساعت ۱۰ صبح ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ به مدت دو روز جهت ثبت نام به وبسایت سایپا مراجعه کنند. همچنین در صورت ثبت تقاضای فراتر از ظرفیت، فرایند قرعه کشی برگزار می شود.

حتماً ببینید: ویدیوی تست و بررسی سایپا شاهین دنده ای در اسب بخار

فروش فوق العاده اعیاد شعبانیه

شرایط فروش شاهین و 4 محصول دیگر سایپا - اسفند 1400شرایط فروش شاهین و 4 محصول دیگر سایپا - اسفند 1400 شرایط فروش شاهین و 4 محصول دیگر سایپا - اسفند 1400شرایط فروش شاهین و 4 محصول دیگر سایپا - اسفند 1400 شرایط فروش شاهین و 4 محصول دیگر سایپا - اسفند 1400شرایط فروش شاهین و 4 محصول دیگر سایپا - اسفند 1400

فروش فوق العاده ویژه طرح حمایت از خانواده و جوانی

شرایط فروش شاهین و 4 محصول دیگر سایپا - اسفند 1400شرایط فروش شاهین و 4 محصول دیگر سایپا - اسفند 1400 شرایط فروش شاهین و 4 محصول دیگر سایپا - اسفند 1400شرایط فروش شاهین و 4 محصول دیگر سایپا - اسفند 1400 شرایط فروش شاهین و 4 محصول دیگر سایپا - اسفند 1400شرایط فروش شاهین و 4 محصول دیگر سایپا - اسفند 1400

پیش فروش یکساله سایپا در اسفند ۱۴۰۰ – (منقضی شد)

گروه خودروسازی سایپا شرایط فروش جدیدی را برای محصولات خود اعلام کرده است. متقاضیان می توانند از ساعت ۸ صبح ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ به مدت دو روز نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند. در این طرح امکان ثبت نام مجزا با عنوان طرح فروش ویژه مادران نیز فراهم است.

در طرح های فروش یکساله سایپا ویژه مادران شاهین G، ساینا S، کوییک S، کوییک معمولی و کوییک R عرضه می شوند. همچنین در طرح عادی یکساله وانت ۱۵۱ هم به فهرست اضافه شده است. پیش از انجام ثبت نام اولیه نیاز است تا متقاضیان بخشنامه های زیر را مطالعه کنند.

پیش فروش یکساله

شرایط فروش محصولات سایپا - اسفند 1400شرایط فروش محصولات سایپا - اسفند 1400 شرایط فروش محصولات سایپا - اسفند 1400شرایط فروش محصولات سایپا - اسفند 1400 شرایط فروش محصولات سایپا - اسفند 1400شرایط فروش محصولات سایپا - اسفند 1400شرایط فروش محصولات سایپا – اسفند ۱۴۰۰

پیش فروش یکساله ویژه مادران

شرایط فروش محصولات سایپا - اسفند 1400شرایط فروش محصولات سایپا - اسفند 1400 شرایط فروش محصولات سایپا - اسفند 1400شرایط فروش محصولات سایپا - اسفند 1400 شرایط فروش محصولات سایپا - اسفند 1400شرایط فروش محصولات سایپا - اسفند 1400

شرایط فروش فوری ۵ محصول سایپا – اسفند ۱۴۰۰ (منقضی شد)

گروه خودروسازی سایپا شرایط فروش جدیدی را برای ۵ محصول خود اعلام کرده است. متقاضیان می توانند از ساعت ۸ صبح ۵ اسفند ۱۴۰۰ به مدت دو روز نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند.

در این شرایط فروش فوری ۵ محصول کوییک آر، ساینا، تیبا ۲، تیبا صندوق دار و وانت ۱۵۱ عرضه می شوند. در بخشنامه فروش جدید سایپا قیمت محصولات قطعی لحاظ شده و خودروها طی ۹۰ روز در اختیار خریداران قرار می گیرند.

شرایط فروش فوری 5 محصول سایپا - اسفند 1400شرایط فروش فوری 5 محصول سایپا - اسفند 1400 شرایط فروش فوری 5 محصول سایپا - اسفند 1400شرایط فروش فوری 5 محصول سایپا - اسفند 1400

بخشنامه فروش ۶ محصول سایپا – بهمن ۱۴۰۰ (منقضی شد)

گروه خودروسازی سایپا شرایط فروش جدیدی را برای ۶ محصول خود اعلام کرده است. متقاضیان می توانند از ساعت ۸ صبح ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ به مدت دو روز نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند.

در این طرح پیش فروش یکساله ۶ محصول شاهین G، ساینا S، وانت ۱۵۱، کوییک S، کوییک معمولی و کوییک آر با قیمت غیر قطعی به فروش می رسند. بدیهی است که در صورت ثبت تقاضای فراتر از ظرفیت، قرعه کشی برای تعیین برندگان برگزار می شود.

شرایط فروش 6 محصول سایپا - بهمن 1400شرایط فروش 6 محصول سایپا - بهمن 1400شرایط فروش ۶ محصول سایپا – بهمن ۱۴۰۰ شرایط فروش 6 محصول سایپا - بهمن 1400شرایط فروش 6 محصول سایپا - بهمن 1400شرایط فروش ۶ محصول سایپا – بهمن ۱۴۰۰ شرایط فروش 6 محصول سایپا - بهمن 1400شرایط فروش 6 محصول سایپا - بهمن 1400شرایط فروش ۶ محصول سایپا – بهمن ۱۴۰۰

بخشنامه فروش ۶ محصول سایپا – بهمن ۱۴۰۰ (منقضی شد)

گروه خودروسازی سایپا شرایط فروش فوری و فوق العاده ای را برای ۵ محصول خود اعلام کرده است. متقاضیان می توانند از ساعت ۸ صبح ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ به مدت دو روز نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند.

در این طرح فروش ۵ محصول تیبا SX، ساینا EX، وانت ۱۵۱، تیبا ۲ و کوییک آر با قیمت قطعی به فروش می رسند. بدیهی است که در صورت ثبت تقاضای فراتر از ظرفیت، قرعه کشی برای تعیین برندگان برگزار می شود.

شرایط فروش فوری 5 محصول سایپا - بهمن 1400شرایط فروش فوری 5 محصول سایپا - بهمن 1400شرایط فروش فوری ۵ محصول سایپا – بهمن ۱۴۰۰ شرایط فروش فوری 5 محصول سایپا - بهمن 1400شرایط فروش فوری 5 محصول سایپا - بهمن 1400شرایط فروش فوری ۵ محصول سایپا – بهمن ۱۴۰۰ شرایط فروش فوری 5 محصول سایپا - بهمن 1400شرایط فروش فوری 5 محصول سایپا - بهمن 1400شرایط فروش فوری ۵ محصول سایپا – بهمن ۱۴۰۰

دو بخشنامه فروش برای ۶ محصول سایپا اعلام شد – بهمن ۱۴۰۰ (منقضی شد)

گروه خودروسازی سایپا دو شرایط فروش برای ۶ محصول خود اعلام کرده است. متقاضیان می توانند از ساعت ۸ صبح ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ به مدت دو روز نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند.

در این طرح فروش ساینا S، کوییک S، کوییک آر، کوییک دنده ای، شاهین G و وانت ۱۵۱ عرضه می شوند و مشتریان می توانند این خودروها را در قالب دو طرح پیش فروش یکساله و یا مشارکت در تولید خریداری کنند. قیمت خودروها در این بخشنامه فروش قطعی نیست و بر اساس شرایط روز تحویل با مشتریان محاسبه خواهد شد. بدیهی است که در صورت ثبت تقاضای فراتر از ظرفیت، قرعه کشی برای تعیین برندگان برگزار می شود.

دو شرایط فروش برای 6 محصول سایپا اعلام شد - بهمن 1400دو شرایط فروش برای 6 محصول سایپا اعلام شد - بهمن 1400 دو شرایط فروش برای 6 محصول سایپا اعلام شد - بهمن 1400دو شرایط فروش برای 6 محصول سایپا اعلام شد - بهمن 1400 دو شرایط فروش برای 6 محصول سایپا اعلام شد - بهمن 1400دو شرایط فروش برای 6 محصول سایپا اعلام شد - بهمن 1400 دو شرایط فروش برای 6 محصول سایپا اعلام شد - بهمن 1400دو شرایط فروش برای 6 محصول سایپا اعلام شد - بهمن 1400

شرایط فروش فوری ۶ محصول سایپا اعلام شد – بهمن ۱۴۰۰ (منقضی شد)

گروه خودروسازی سایپا شرایط فروش فوری و فوق العاده ۶ محصول خود را اعلام کرده است. متقاضیان می توانند از ساعت ۸ صبح ۷ بهمن ۱۴۰۰ به مدت دو روز نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند.

بر اساس این بخشنامه فروش شش محصول کوییک آر، کوییک دنده ای، کوییک پلاس اتوماتیک، تیبا صندوق دار، تیبا هاچ بک و وانت ۱۵۱ عرضه می شوند و متقاضیان می توانند به صورت اینترنتی نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند. در نظر داشته باشید که لازم است تا متقاضیان پیش از انجام ثبت نام بخشنامه زیر را به طور کامل مطالعه کنند و بدیهی است که در صورت تقاضای فراتر از ظرفیت، فرایند قرعه کشی هم برگزار خواهد شد.

شرایط فروش فوری 6 محصول سایپا اعلام شد - بهمن 1400شرایط فروش فوری 6 محصول سایپا اعلام شد - بهمن 1400 شرایط فروش فوری 6 محصول سایپا اعلام شد - بهمن 1400شرایط فروش فوری 6 محصول سایپا اعلام شد - بهمن 1400 شرایط فروش فوری 6 محصول سایپا اعلام شد - بهمن 1400شرایط فروش فوری 6 محصول سایپا اعلام شد - بهمن 1400

بخشنامه فروش ۶ محصول سایپا اعلام شد – دی ۱۴۰۰ (منقضی شد)

گروه خودروسازی سایپا به تازگی دو شرایط فروش مختلف را برای ۶ محصول خود اعلام کرده است و مشتریان می توانند از ساعت ۸ صبح ۳۰ دی ۱۴۰۰ به مدت دو روز، نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار ، در این طرح فروش ساینا S، کوییک S، کوییک آر، کوییک دنده ای، شاهین G و وانت ۱۵۱ عرضه می شوند و مشتریان می توانند این خودروها را در قالب دو طرح پیش فروش یکساله و یا مشارکت در تولید خریداری کنند. قیمت خودروها در این بخشنامه فروش قطعی نیست و بر اساس شرایط روز تحویل با مشتریان محاسبه خواهد شد. بدیهی است که در صورت ثبت تقاضای فراتر از ظرفیت، قرعه کشی برای تعیین برندگان برگزار می شود.

شرایط فروش 6 محصول سایپا اعلام شد - دی 1400شرایط فروش 6 محصول سایپا اعلام شد - دی 1400 شرایط فروش 6 محصول سایپا اعلام شد - دی 1400شرایط فروش 6 محصول سایپا اعلام شد - دی 1400 شرایط فروش 6 محصول سایپا اعلام شد - دی 1400شرایط فروش 6 محصول سایپا اعلام شد - دی 1400 شرایط فروش 6 محصول سایپا اعلام شد - دی 1400شرایط فروش 6 محصول سایپا اعلام شد - دی 1400

طرح فروش ۶ محصول سایپا اعلام شد – دی ۱۴۰۰ (منقضی شد)

گروه خودروسازی سایپا به تازگی دو شرایط فروش مختلف را برای ۶ محصول خود اعلام کرده است و مشتریان می توانند از ساعت ۸ صبح ۱۶ دی ۱۴۰۰ به مدت دو روز، نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند.

در این طرح فروش ساینا S، کوییک S، کوییک آر، کوییک دنده ای، شاهین G و وانت ۱۵۱ عرضه می شوند و مشتریان می توانند این خودروها را در قالب دو طرح پیش فروش یکساله و یا مشارکت در تولید خریداری کنند. قیمت خودروها در این بخشنامه فروش قطعی نیست و بر اساس شرایط روز تحویل با مشتریان محاسبه خواهد شد. بدیهی است که در صورت ثبت تقاضای فراتر از ظرفیت، قرعه کشی برای تعیین برندگان برگزار می شود.

شرایط فروش 6 محصول سایپا اعلام شد - دی 1400شرایط فروش 6 محصول سایپا اعلام شد - دی 1400 شرایط فروش 6 محصول سایپا اعلام شد - دی 1400شرایط فروش 6 محصول سایپا اعلام شد - دی 1400 شرایط فروش 6 محصول سایپا اعلام شد - دی 1400شرایط فروش 6 محصول سایپا اعلام شد - دی 1400 شرایط فروش 6 محصول سایپا اعلام شد - دی 1400

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب