گروسی : آماده پیگیری توافق با ایران هستیمبیانیه مشترکی در خصوص سرعت بخشیدن و تقویت همکاری‌ها


رافائل گروسی اظهار داشت: بیانیه مشترک توافق شده با ایران در روز شنبه مجموعه ای از گام هایی را که باید طی چند ماه آینده انجام شود مشخص می کند.

وی افزود: آژانس مشتاقانه منتظر است تا ۲۰ مارس توضیحات کتبی از جمله اسناد پشتیبان مرتبط را در مورد سوالات مطرح شده توسط آژانس در مورد موضوعات مربوط به سه مکان خاص را دریافت کند. گروسی ادامه داد: کارهای زیادی پیش روی ماست. ما آماده ایم.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی شنبه گذشته به تهران سفر کرد تا با رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کند. در نتیجه رایزنی‌های فشرده صورت گرفته، سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بیانیه مشترکی را در خصوص سرعت بخشیدن و تقویت همکاری‌ها و گفت وگوهای بین خود برای حل و فصل موضوعات صادر کردند.

در این بیانیه آمده است:

۱- سازمان حداکثر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۰( ۲۰مارس ۲۰۲۲ ) توضیحات کتبی مرتبط با آن دسته از سوالات مطرح شده توسط آژانس در خصوص موضوعات مربوط به سه مکان که ایران به آنها نپرداخته است را به همراه اسناد پشتیبان مربوطه به آژانس ارائه خواهد کرد.

۲- ظرف دو هفته پس از دریافت توضیحات کتبیِ سازمان و اسناد پشتیبان مرتبط با آن، آژانس این اطلاعات را مرور کرده و هر سووالی در مورد این اطلاعات دریافت شده را به سازمان ارائه می‌کند.

۳- ظرف یک هفته پس از ارائه اطلاعات به سازمان توسط آژانس در خصوص هر سووال دیگر در مورد این اطلاعات، آژانس و سازمان برای بررسی سوالات در تهران تشکیل جلسه خواهند داد. برای هر مکان جلسات جداگانه ای برگزار خواهد شد.

۴- مدیر کل در نظر دارد با انجام فعالیت‌های مندرج در بندهای ۱ تا ۳ بالا و به دنبال ارزیابی مربوطه توسط آژانس، نتیجه‌گیری خود را پیش از برگزاری شورای حکام در خرداد ۱۴۰۱(ژوئن ۲۰۲۲ )گزارش کند.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.irنظر خود را بنویسید

آخرین مطالب