۴۰۰ گیگ ظرفیت جدید به پهنای باند کشور اضافه شدطبق اعلام حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت٬ ۴۰۰ گیگ ظرفیت جدید به پهنای باند کشور اضافه شده است.

شنبه همین هفته بود که مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات اعلام کرد که یکی از مسیرهای تأمین اینترنت بین‌الملل که از اوکراین عبور می‌کند، قطع‌شده و بخشی از پهنای باند بین‌الملل کاهش‌یافته است.

در ادامه نیز وزیر ارتباطات اعلام کرد که این وزارتخانه این مسئله را از زمان آغاز بحران اوکراین پیش‌بینی کرده و از همان موقع به برای تامین ظرفیت جایگزین اقدامات انجام شده است.

حال پس از گذشت ۳ روز طبق اعلام مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت این ظرفیت جدید جهت جبران پهنای باند قطع‌شده در پی بحران اوکراین اضافه شده و در حال حاضر قابل ‌استفاده است.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب