تومور مارکر در سرطان سینه، چه نقشی دارد؟در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که نقش تومور مارکرها در غربالگری سرطان پستان چیست؟...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب