بعد از برداشت خال، اسکار جراحی از بین می‌رود؟در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که چه مدت بعد از برداشت خال اسکار جراحی از بین می‌رود؟...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب