متن آهنگ وننو Veneno تورج پارازیتtourajparazit · Veneno

متن آهنگ وننو Veneno تورج پارازیت
[ورس یک]

این بازی مهمتر از دربی
می افتی به گریه تَش فیلم هندی
مسیرم ترسناک بود مثل جن گیر
شما رشد کردین بی جهت دیمی
نمیشم مجنون اگه باشی لیلی
این روزا نمونده برام هیچ حسی
شرمندم چون تخسم ارثی
جوابم همونه بت نه مرسی
میکنم همه عناوینُ جارو
دنبالِ دونیتی زدی به کاهدون
بم بگو باباطاهر عریان
میکنمت با یه دو بیتی داغون
صحبت از گلاکُ پیستولُ قمَست
بُرشی ندارین حکمتون نَرَس
سلاحم قلم بشو بام طرف
اگه کویری تو پلنم کَرَست
شنیدم ما رو دیدی زدی جیم تو
کَتارو وا کردی با سینتول
کفِ تهران نگیر فازِ دیتروید
کَلَکی میشی مثل آبراهام لینکُلن
بیفاتون همه ساختگی تابلو
ما رو خوب رنگ کردی مثل پابلو
انتخاب کن که رو تشک سالتو
بخوری یا جمعت کنیم با قاشق
[کورس]
میپیچه لای پیپر یه بیت نابی اکس پِین
نمیرم واسِ چندر غاز دنبالِ لیبل
ببین تو لِوِلو، تکم مثل وِنِنو
می پیچه لای پیپر یه بیت نابی اکس پِین
نمیرم واسِ چندر غاز دنبالِ لیبل
ببین تو لِوِلو، تکم مثل وِنِنو بده دو
[ورس دو]
میکوبه 808 مهمونی یه دو بیت
میام روت با لودر که بشی گیم اُور
لفظاتون دمُده میکنم ترورِت
ملودی اِاُاِ بهتر از بتهوون
بگو دَس خوش به این دس پُخت
میام دس پُر تو جیب کَش پُر
من گرمی میگیرم مثل کَلهُر
تو گرمی میگیری اما بنگُ
تو کارا پُر میکنی گنگُ
فاصلت زیاده حتی با سگ دو
تهِ خلافت اینه با گرمکن
این جیب اون جیب بکنی پک رو
تو کلانُ ببینی جیمی
بی جَنَمی با اونکه هرو تو جیمی
تورو تو اکیپ بت میگن جیمی
کار چاق میکنی میگیری شیتیل
مسیرم صعودی میرم تا جازان
کفِ خیابون پلیم تو مازار
خودم تو ساری دافم تو کازان
خوشحالم که رفیقم شده آزاد
[کورس]
میپیچه لای پیپر یه بیت نابی اکس پِین
نمیرم واسِ چندر غاز دنبالِ لیبل
ببین تو لِوِلو، تکم مثل وِنِنو
می پیچه لای پیپر یه بیت نابی اکس پِین
نمیرم واسِ چندر غاز دنبالِ لیبل
ببین تو لِوِلو، تکم مثل وِنِنو بده دو
[اوترو]
ما رو چپ چپ نکن نگاه
متن آهنگ تورج پارازیت به نام وننو Veneno

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب