روز جهانی بهداشت ۲۰۲۲، سیاره ما سلامت ماروز جهانی بهداشت ۲۰۲۲ بر شعار سیاره ما، سلامت ما تمرکز دارد و به این موضوع می‌پردازد که آیا می‌توانیم دنیایی را تصور کنیم که در آن هوای پاک، آب و غذا در دسترس همه باشد؟...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب