آیا کابوس های کرونایی پایان دارد؟تحقیقات نشان می‌دهد که ویروس کرونا بر کیفیت خواب مبتلایان تاثیرات منفی بسیاری داشته است. یکی از این تاثیرات منفی، دیدن کابوس در خواب است. اما آیا کابوس های کرونایی پایان دارد؟...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب