مراکز خدماتی؛ بستری مناسب برای سرویس‌دهی به مشتریانخبرنگار فولاد در گفت‌وگویی با محمد تاجمیر ریاحی مدیر فروش داخلی شرکت فولاد مبارکه از نقش مراکز خدماتی در توزیع مناسب و کنترل بازار و عرضۀ مناسب محصول جویا شد که در ادامه بخشی از آن را از نظر می‌گذرانید. لطفا دربارۀ نقش و وظیفۀ مدیریت فروش داخلی توضیح دهید.  با...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب