بیانیه وزارت دفاع ایران: فخری زاده به شهادت رسیدشهادت رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع در جریان عملیات تروریستی تایید شد. ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب