واکنش همسر شهید داریوش رضایی‌نژاد به شهادت محسن فخری زادهوزارت دفاع خبر #ترور و #شهادت رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع در جریان عملیات تروریستی را تایید کرد ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب