مدرنا می گوید از تاثیر واکسن کرونا و برگشت زندگی مطمئن نیست!تاثیر واکسن کرونا هنوز قطعی نیست ؛ رئیس شرکت مدرنا اعلام کرد از آنجا که ثابت نشده واکسن تولید شده توسط این شرکت مانع شیوع ویروس مرگبار کرونا می‌شود، ممکن است تزریق واکسن نیز نتواند زندگی را به روال سابق بازگرداند....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب