روش صحیح ماسک زدن در روزهای بارانیبا شیوع ویروس کرونا استفاده ازماسک الزامی شد. نحوه ماسک زدن نکاتی دارد. با شروع فصل پاییز و بارش باران مرطوب شدن ماسک ها دردسرساز شده است. در ادامه نحوه صحیح استفاده از ماسک در این روزها را بدانید. دکتر دادرس درباره نحوه استفاده از ماسک در روزهای بارانی، گفت: در ح...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب