شیطنت های گلشیفته فراهانی در اتاق گریم با همکارانش + فیلمگلشیفته فراهانی سال هاست از ایران مهاجرت کرده است . گلشیفته فراهانی در این سال ها جنجال و حواشی زیادی به پا کرده است. گلشیفته فراهانی در خارج از کشور نیز در تعدادی فیلم بازی کرده است . اوج شهرت گلشیفته فراهانی در ایران برای بازی در فیلم دربار...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب