ظریف اقدام تروریستی ترور شهید فخری زاده را به شدت محکوم کردوزیر امور خارجه ایران در بیانیه ای اقدام تروریستی و کوردلانه ترور شهید محسن فخری زاده دانشمند برجسته کشور را به شدت محکوم کرد....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب