سپری کردن زمان با کیفیت در کنار همسر و فرزنداندر زندگی مشترک چیزی که زنان از شوهرشان انتظار دارند توجه و محبت است که آقایان برای حفظ و تقویت رابطه باید با این کارها به همسرشان ابراز محبت کنند....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب