بازتاب گسترده ترور دانشمند کشورمان در رسانه‌های انگلیسرسانه‌های انگلیس روز جمعه خبر شهادت محسن فخری‌زاده رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع را به فاصله کمی پس از وقوع حادثه،‌ به صورت گسترده بازتاب دادند. ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب