عوارض خود ارضایی زنان بدون رابطه جنسی18+محققان و سکس تراپ ها معتقدند خود ارضایی رفتاری کاملا طبیعی برای انسان و یکی از رفتارهای سالم جنسی است. شاید دیدگاه بدی نسبت به آن وجود داشته باشد، اما درصد بسیاری از انسان ها از هر جنسیتی آن را تجربه می کنند. با این حال، اعلام عددی واقعی و دقیق از افرادی که خود ارضا...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب