شعر شب یلدا؛ شعر کوتاه بلند و عاشقانه شب یلدا و دوبیتی شب یلدادر این قسمت روزانه شعر شب یلدا، شعر کوتاه شب یلدا، شعر کودکانه شب یلدا، دوبیتی شب یلدا، و شعر عاشقانه شب یلدا را از شاعران مختلف برای شما آماده کرده ایم.شعر شب یلدابه صد یلدا الهی زنده باشی / انار وسیب وانگورخورده باشی اگریلدای دیگرمن نباشم، تو باشی وتو باشی وتو باشی پیشاپیش یل...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب