اهدای خون و باورهای غلط در روزهای کروناییطی روزهای اخیر و در پی تشدید حملات ویروس کرونا، برخی باورهای غلط مانند رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی مانع از مراجعه مردم به مراکز اهدای خون شده است. ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب