روش فوق العاده برای رنگ کردن طبیعی موها با حنا و قهوهحنا و قهوه از مواد طبیعی هستند که می توانید برای رنگ کردن موهای خود استفاده کنید. رنگ کردن با قهوه و حنا جزو روش های طبیعی بدون خطر رنگ کردن مو در منزل است.رنگ موی طبیعی، رنگ موی گیاهی مانند رنگ موهای شیمیایی تنوع ندارد ولی می توانید بعضی از مواقع برای کاهش آسیب های ناشی از رنگ م...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب