گامی مهم در هفته جهانی عدالت ترمیمیبه گزارش شمانیوز به نقل از سنا، جعفر جمالی، عضو هیأت مدیره و معاون حقوقی سازمان بورس در خصوص تصویب مصوبه در خصوص اجرای عدالت ترمیمی در بازار سرمایه در جلسه مورخ ۲۱ آبان ۱۳۹۹ (ابلاغ شده در تاریخ دوم ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب