متن آهنگ مارگاریتا

متن آهنگ مارگاریتامتن آهنگ مارگاریتا
لینک دانلود و پخش آنلاین برای رعیت به حقوق آرتیست غیرفعال میباشد
[ورس یک]
نمیگیرم لحظه ای تصمیم هیچوقت
اینا زور میزنن دَر رم از کوره
ازم تعریف میکنن بیام توو کار
دیگه هندونه زیر بغلم پُره
خیلی وقته دورِ برنامه خط کشیدم
ترجیح میدم بمونم خونه
لَم بدم رو کاناپ بزنم گیم و
تهش دوس دخترم بغلم کنه
خدا دیس نمیشه شماها کفرید
بزنید توئیتر فکتای مفتی
هیچی نمیندازه دیگه منو از چشم
حتی پخش بشه ازم عکس لختی
حرفاتون پرته قاطی آشغالام
نقد نمیشه من ععدام بالان
واقعی ترم از همه همکارام
زاکان گوش میکنه توو پراید بابام
[کورس]
مارگاریتا، رو میشن یکی یکی هیتا
نشنیدی مثلشونو هیچ جا
مثلشونو هیچ جا، هیچ جا
مارگاریتا، رو میشن یکی یکی هیتا
نشنیدی مثلشونو هیچ جا
مثلشونو هیچ جا، هیچ جا
[ورس دو]
رپفارسی خورده بود کسادی
با چهاریا جون گرفت حسابی
دِ آخه رپکن نه ماه های زیبا رو
تسویه حضوریه اگه دارید حسابی
ایشالله خیره هر جوری خواستین
کنارم بشینین رو به روم وایسین
دیگه هیت میشه هر کاری کنم
حتی فقط بالا بزنم آستین
یه سریا کاسه داغ تر از آشن
قدیمیامونن انگار صاحباشن
فهمیدم نمیتونم سایه کسی بشم
اگه خودم الآن زیر سایه کسی جا شم
آینده جلو روم سلفون پیچه
ادان این نظرایی که میدنو نبین
فقط قیمتِ زمین میکِشه بالا
حتی اگه یه روز پوریا بخوره زمین
من همه حال بدیا رو یادم هست
که از کجا اومدم کجا رسیدم
یه سری میگن حیفته بمون
یه سری فقط پیِ خداحافظیمن
میگن اینم وصله به سیستم
ولی پوری فقط وصله به خدا
بذار بگن ازم اینا هر چی که دارن
یه سال دیگه میگیرن دستو به دعا
[کورس]
مارگاریتا، رو میشن یکی یکی هیتا
نشنیدی مثلشونو هیچ جا
مثلشونو هیچ جا، هیچ جا
مارگاریتا، رو میشن یکی یکی هیتا
نشنیدی مثلشونو هیچ جا
مثلشونو هیچ جا، هیچ جا
[ورس سه]
اینا پیِ کمک ولی پوری جنیس
انقده هیت میده مارکت شه بی حس
از اینکه لفظاشو زدم توو کارم
یه روز احترام میذاره راش بلینز
روشنه آینده عینهو روز
احترام دارم و بدخواها سوز
سینم سپره سر سنگین و مشتی
نه هیچی نمیکنه پشتمو قوز
فنا بهم دایرکت میزنن خدا
به عشقت زدم عکستو روی بدنم
بالاخره میفهمن همه چی به رپ نی
چند سال فکری ازم عقبن
دراگ که رایم نمیسازه برا من
نمیزنم هیچیو بالاخره بالام
چند ماهه چربی اوردن پهلو هام
چون دیگه میچربه به همتون کارام
مُد میکنم لفظ هر چیو بدم
حتی پام کنم دمپایی کفتری
دیگه مهم نیست پشتم چی میگن
نقدم کنید حسابای دفتری
بذار هر کی بره سیِ (برای) خودشون
ما فرق دارهب ا بقیه راهمون
پوری به این زودی تموم نمیشه
مگه اینکه از زمین بباره به آسمون
[کورس]
مارگاریتا، رو میشن یکی یکی هیتا
نشنیدی مثلشونو هیچ جا
مثلشونو هیچ جا، هیچ جا
مارگاریتا، رو میشن یکی یکی هیتا
نشنیدی مثلشونو هیچ جا
مثلشونو هیچ جا، هیچ جا
متن آهنگ به نام مارگاریتا

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب