کلیپ ادعای اوکراین در مورد استفاده روسیه از بمب فسفر...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب