متن آهنگ به خود آی مدگل

متن آهنگ به خود آی مدگلmadgalmusic · به خود آی – مدگل

متن آهنگ به خود آی مدگل
نه مرادم نه مریدم، نه پیامم نه کلامم
نه سلامم نه علیکم، نه سپیدم نه سیاهم
نه چنانم که تو گویی، نه چنینم که تو خوانی
نه سمائم نه زمینم، نه به زنجیرِ کسی بسته‌ ام و برده دینم
نه سرابم، نه برای دل تنهاییِ تو جام شرابم
نه گرفتار و اسیرم، نه حقیرم، نه فرستادۀ پیرم
نه جهنم نه بهشتم، اینه سرنوشتم
گر به این نقطه رسیدی، به تو سر بسته بگویم
آنچه گفتند و سُرودند، تو آنی خودِ تو جان جهانی
گر نهانی و عیانی
تو همانی که همه عمر به دنبالِ خودت نعره زنانی
تو ندانی که خود آن نقطۀ عشقی
تو خود اسرارِ نهانی، باغ بهشتی
به تو سوگند که این راز شنیدی و نترسیدی و بیدار شدی
نه که جُزئی نه که چون آب در اندام سَبوئی
تو خود اویی، به خود آی
متن آهنگ مدگل به نام به خود آی

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب