طرح دولت ولز؛ موسیقی برای همه کودکاندولت ولز اعلام کرده که همه کودکان این کشور از سپتامبر سال جاری میلادی می‌توانند به به یک ساز موسیقی به صورت رایگان دسترسی داشته باشند....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب