روز جهانی فشار خون، از قاتل خاموش دور بمان!هر سال تاریخ ۱۷می به روز جهانی فشار خون اختصاص دارد. هدف از ایجاد چنین روزی، ایجاد انگیزه در عموم مردم برای بررسی منظم فشار خون برای حداقل یک بار در سال است....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب