زمان ثبت نام آزمون دکتری سراسری 1402تاریخ ثبت نام آزمون دکتری سراسری 1402تاریخ ثبت نام آزمون دکتری سراسری 1402زمان ثبت نام آزمون دکتری سراسری 1402

داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل در مقطع دکتری رشته های غیر پزشکی (وزارت علوم) دانشگاه های سراسری و آزاد را دارند، ابتدا می بایست در آزمون کتبی آن ثبت نام و شرکت نمایند و چنانچه موفق به کسب نمره قبولی و حد نصاب لازم گردند، به مرحله دوم یعنی مصاحبه دکتری که به صورت حضوری برگزار می شود، راه می یابند. ثبت نام هر دو مرحله امتحان کتبی و مصاحبه به صورت مشترک و در یک بازه زمانی یکسان انجام می پذیرد که با شروع مهلت زمانی مذکور، واجدان شرایط ثبت نام آزمون دکتری می توانند نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام آزمون دکتری و تکمیل فرم تقاضانامه اینترنتی نام نویسی اقدام نمایند.

آزمون دکتری سراسری و آزاد در سال های اخیر ادغام شده است. در نتیجه می توان این گونه اظهار نمود که انجام فرآیند های مربوط به ثبت نام دکتری تا زمان اعلام نتایج، میان داوطلبان ورود به دانشگاه های سراسری و آزاد مشترک می باشد. سازمان سنجش آموزش کشور، مجری برگزاری این کنکور مهم می باشد. متقاضیان می بایست در مهلت تعیین شده توسط این مرجع قانونی، جهت انجام نام نویسی اینترنتی آزمون دکتری، به سایت ثبت نام آزمون دکتری مراجعه نمایند.

ثبت نام اینترنتی آزمون دکتری از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام می گردد.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب