ماجرای کنایه 20:30 به احسان علیخانی+ فیلمتیتربرتر؛ در اخبار 20:30 به احسان علیخانی در گزارشی به استفاده از کتاب فرهنگستان فارسی که در برنامه عصرجدید به داوران اهدا شد کنایه زد که خود احسان علیخانی باید این کتاب را مطالعه کند.

‍‍‍‍‍‍

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب