آبله میمون به فرانسه رسیدبا افزایش سرعت شیوع بیماری آبله میمون در سراسر جهان تا کنون کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، کانادا شناسایی مواردی از این بیماری را تایید کرده اند....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب