پرواز در آسمان قصه‌های کودکانه با اپلیکیشن پرندههمه ما آقای حکایتی را به یاد داریم که با صدای دلنشین خود برای ما قصه تعریف می‌کرد، اما این روزها اپلیکیشن‌ها گوی سبقت را از ابزارهای سنتی ربوده‌اند و جای پای خود را در میان کاربران محکم کرده‌اند. با این وجود پیداکردن اپلیکیشن‌های قابل اعتماد و امن به‌ویژه برای کودکان، یکی از دغدغه‌های والدین است....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب