اجرای طرح سه شنبه های آبی برای سومین سال پیاپی در روستاهای استان اصفهانبه گزارش تیتربرتر؛ با پیام سرپرست آبفای استان اصفهان، طرح فرهنگی آموزشی سه شنبه های آبی در 52 روستای منتخب آغاز شد.

در این طرح که برای سومین سال پیاپی به اجرا در می آید کارشناسانی از معاونت های بهره برداری و توسعه آب، خدمات مشترکین و دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به همراه مدیران آبفای مناطق خودگردان روزهای سه شنبه هر هفته با حضور در روستاهای منتخب، روش های صرفه جویی در مصرف آب را به روستاییان آموزش می دهند.

ممنوعیت مصارف غیر شرب آب شبکه توزیع، معرفی سامانه های خدمات غیر حضوری و ارتباطات با مشتریان، چگونگی گزارش انشعاب غیر مجاز به شرکت آبفا، چگونگی استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب نظیر پرلاتورها، سردوش ها، فلاش تانک های کم مصرف، شیرآلات فشاری زمان دار، اهرمی و الکترونیکی از جمله موضوعاتی است که در طرح «سه شنبه های آبی» به روستاییان آموزش داده می شود.

طرح فرهنگی آموزشی سه شنبه های آبی امسال در 52روستای منتخب استان اصفهان با جمعیتی بالغ بر 69 هزار نفر در مدت چهار ماه اجرا می شود و در نخستین هفته از اجرای آن، ویست خوانسار، حتم آباد قهجاورستان و علی آباد چادگان میزبان کارشناسان آبفا خواهد بود.

سرپرست آبفای استان اصفهان در پیام خود با اشاره به این که از مجموع 1302 روستای استان تعداد 949 روستا تحت پوشش خدمات این شرکت قرار دارند گفت: خشکسالی های مستمر و کاهش آبدهی منابع محلی موجب شده تا در حال حاضر آب مورد نیاز 305 روستا در طول سال به صورت سیار تامین شود.

ناصر اکبری هدف از اجرای طرح سه شنبه های آبی را آموزش مدیریت مصرف آب به روستاییان عنوان کرد و گفت: بعد از یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی، طرح های مختلف فنی و فرهنگی در روستاهای استان اصفهان به اجرا در آمد که از جمله می توان به اجرای 300 کیلومتر خط انتقال و شبکه آبرسانی در مدت 100 روز برای تامین آب شرب پایدار روستاییان اشاره کرد.

وی افزود: در حوزه مسائل فرهنگی نیز امسال برای سومین سال پیاپی است که طرح سه شنبه های آبی در تعدادی از روستاهای استان اجرا می شود چرا که معتقدیم همکاری روستانشینان در مصرف بهینه آب، گام بزرگی در آبرسانی پایدار به سایر مناطق محروم خواهد بود.

سرپرست آبفای استان اصفهان گفت: در شرایطی که هنوز آب مورد نیاز ساکنان بیش از 300 روستای استان به سختی و با استفاده از تانکرهای سیار تامین می شود، آموزش روش های صرفه جویی در مصر ف آب باید همچنان در اولویت نخست برنامه های فرهنگی باشد.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب