آمادگی دانش بنیان‌ها برای تولید ماهانه ۵ میلیون کیت تشخیص سریع کرونامدیر نظارت بر پروژه‌های بیوتک ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از آمادگی شرکت‌های دانش‌بنیان برای تولید ماهانه ۳ تا ۵ میلیون کیت تشخیص سریع کرونا خبر داد. ایرنا نوشت؛ علیرضا خاکدامن گفت: با توجه به همه گیر شدن این ویرس در کشور از خرداد ماه بررسی های...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب