سخنان ناب حکیمانه

سخنان ناب حکیمانه( جمله های آموزنده و ارزشمند از یزرگان )سخنان ناب حکیمانهنه کسی منتظر است،نه کسی چشم به راه…نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه!بین عاشق شدن و مرگمگر فرقی هست؟وقتی از عشق نصیبی نبریغیر از آه…!–  فریدون مشیری –**همدردی از احساسات صاحب منصبانه است: آن را به بهای ارزان، بعد ا...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب