آشنایی با مهمترین پارامترهای نور در آبزی دان (آکواریوم)(برپایی و ساخت آکواریوم ماهیان زینتی )آشنایی با مهمترین پارامترهای نور در آبزی دان (آکواریوم)در مبحث نور سه پارامتر مهم باید مورد توجه علاقمندان قرار گیرد :–  مدت تابش–  شدت تابش–  طیف نورهر سه این پارامترها را می توان با مهارت کنترل نمود تا با توجه به عمق در محیط های ط...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب