جمله های زیبا برای پدر

جمله های زیبا برای پدر (متن های زیبا در وصف پدر )جمله های زیبا برای پدرظـاهـــرش جـــدی ست…امـا دلـــی دارد کـه مــهربـانـی اش بـه وسعـت یک اقــیـانــوس است!بــد قـول نــیـست …امـــا گرفتار است، با او راه بیاخــستـه کـه بــاشـد، تــنهـایش بــگــذار،تودار استاما صبر کن خودش بعد، حرف هایش را می گ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب