گویش «همدانی» و ریشه آن در تمام گویش‌ها…به گفته محمدعلی نوریون، پیشکسوت زبان و ادبیات فارسی همدان گویش همدانی برگرفته از همه گویش‌هاست و در میان اصطلاحات، کنایات و ضرب‌المثل‌ها ریشه همه گویش‌ها در آن دیده می‌شود.  تیتر جالب ـ همدان، محمدعلی نوریون متولد ۱۳۴۳ همدان کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی است که اکنو...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب