کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی هوافضا مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401



کارنامه و رتبه مهندسی هوافضا کارشناسی ارشد سراسری 1400 - 1401کارنامه و رتبه مهندسی هوافضا کارشناسی ارشد سراسری 1400 - 1401کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی هوافضا مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

پس از اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری داوطلبان درصدد بررسی امکان قبولی خود در دوره های مختلف دانشگاه ها اعم از روزانه، شبانه (نوبت دوم)، غیرانتفاعی و… بر می آیند. در این راستا متقاضیان موظف اند، در بازه مقرر شده با بررسی کامل توضیحات کارنامه ارشد خود نسبت به انتخاب رشته اقدامات لازم را به انجام برسانند. از جمله این اقدامات بهره گیری از مشاوره انتخاب رشته ارشد و همچنین مشاهده کارنامه ها و رتبه های داوطلبان پذیرفته شده در سال های گذشته می باشد که امکان تخمین نتیجه نهایی داوطلب در آزمون را تسهیل می سازد.

بررسی و مطالعه کارنامه ارشد سال های گذشته داوطلبان را در جهت یک انتخاب رشته صحیح و کارآمد سوق می دهد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی هوافضا مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

بررسی مندرجات کارنامه های داوطلبان سال گذشته در رشته مشابه، کمک شایانی به انتخاب رشته کارشناسی ارشد خواهد کرد. لذا این امر باعث می شود تا داوطلب پس از استخراج کدهای مربوط به هر رشته از دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد در اولویت بندی و سازماندهی آن ها نهایت دقت را به کار گیرد. در این مقاله، از میان لیست رشته های ارشد سراسری چند نمونه کارنامه مهندسی هوافضا گنجانده شده است.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هوافضا مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: فناوری ماهواره جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 9
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 6082
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 41
سیگنال ها و سیستم ها 13
زبان انگلیسی 31
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 41
سیستم های کنترل خطی 58
ریاضیات 35
مدارهای الکتریکی 1 و 2 29
الکترومغناطیس 45
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هوافضا مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: فناوری ماهواره جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 38
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: شبانه تراز: 5716
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 28
سیگنال ها و سیستم ها 11
زبان انگلیسی 25
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 35
سیستم های کنترل خطی 53
ریاضیات 31
مدارهای الکتریکی 1 و 2 25
الکترومغناطیس 42
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هوافضا مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: فناوری ماهواره – برق مخابرات جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 11
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 6008
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 16
سیگنال ها و سیستم ها 42
زبان انگلیسی 37
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 48
سیستم های کنترل خطی 53
ریاضیات 71
مدارهای الکتریکی 1 و 2 62
الکترومغناطیس 86
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هوافضا مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: فناوری ماهواره – برق مخابرات جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 38
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5013
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیگنال ها و سیستم ها 0
زبان انگلیسی 0
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 11
سیستم های کنترل خطی 15
ریاضیات 56
مدارهای الکتریکی 1 و 2 28
الکترومغناطیس 69
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هوافضا مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: فناوری ماهواره – برق مخابرات جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 44
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: شبانه تراز: 5761
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیگنال ها و سیستم ها 28
زبان انگلیسی 0
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 32
سیستم های کنترل خطی 43
ریاضیات 51
مدارهای الکتریکی 1 و 2 48
الکترومغناطیس 69
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هوافضا مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: فناوری ماهواره – برق مخابرات جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 76
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: روزانه تراز: 5569
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیگنال ها و سیستم ها 0
زبان انگلیسی 0
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 41
سیستم های کنترل خطی 24
ریاضیات 52
مدارهای الکتریکی 1 و 2 66
الکترومغناطیس 59
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هوافضا مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: فناوری ماهواره – برق مخابرات جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 119
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: بروجرد دوره قبولی: شبانه تراز: 5210
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیگنال ها و سیستم ها 1-
زبان انگلیسی 0
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 11
سیستم های کنترل خطی 35
ریاضیات 41
مدارهای الکتریکی 1 و 2 29
الکترومغناطیس 63

 

سوالات متداول

1- بررسی کارنامه و رتبه قبولی رشته های ارشد دانشگاه سراسری سال گذشته چه مزایایی دارد؟

مطالعه این کارنامه ها باعث می شود تا داوطلب محل قبولی و رتبه خود را تخمین بزند و انتخاب رشته اصولی داشته باشد.

2- دسترسی به کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی هوافضا ارشد دانشگاه سراسری 1400 از چه طریقی امکان پذیر است؟

با مراجعه به متن فوق می توانید کارنامه های این رشته را ببینید.

3- کارنامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری شامل چه اطلاعاتی است؟

این کارنامه اطلاعاتی نظیر رتبه، تراز، درصد دروس، سهمیه اعمال شده، نام دانشگاه محل قبولی و مشخصات داوطلب می باشد.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage","mainEntity": [{"@type": "Question", "name": "بررسی کارنامه و رتبه قبولی رشته های ارشد دانشگاه سراسری سال گذشته چه مزایایی دارد؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "مطالعه این کارنامه ها باعث می شود تا داوطلب محل قبولی و رتبه خود را تخمین بزند و انتخاب رشته اصولی داشته باشد." } },{"@type": "Question", "name": "دسترسی به کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی هوافضا ارشد دانشگاه سراسری 1400 از چه طریقی امکان پذیر است؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "با مراجعه به متن فوق می توانید کارنامه های این رشته را ببینید." } },{"@type": "Question", "name": "کارنامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری شامل چه اطلاعاتی است؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "این کارنامه اطلاعاتی نظیر رتبه، تراز، درصد دروس، سهمیه اعمال شده، نام دانشگاه محل قبولی و مشخصات داوطلب می باشد." } }]}

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

.star svg{ background:#777; } .star svg:hover{ background:#FF0; } .postLike{ margin: 20px auto 50px auto; text-align: center; width: 157px; padding: 0px 0px 0px 6px; background: #F9F9F9; border: 1px solid #F1F1F1; border-radius: 13px; font-size: 14px; line-height: 30px; white-space: nowrap; background-color: #ff6464; color: #fff; box-shadow: 0 0 25px #ffce4961; } .postlike-text{ vertical-align: middle; color: #fff; } .sl-wrapper a { border-bottom: 0 !important; text-decoration: none !important; } .sl-button { font-size: 1em; line-height: 1; font-weight: normal; } /* Colors */ a.liked { color: #da1b1b; } a.liked:hover, a.liked:active, a.liked:focus { color: #666666; } a.liked span.sl-count, .sl-count { color: #fff; } /* Icon */ .sl-icon { margin-right: 4px; font-family: 'wpyar-BYekan',Helvetica,sans-serif; text-transform: uppercase; vertical-align: middle; color: #fff; margin-top: 1px; font-size: 17px; } .sl-icon i { margin-top: 1px; margin-left: 5px; font-size: 17px; } .sl-icon svg { fill: currentColor; width: 1em; height: 1em; margin-left:5px; } .sl-icon svg:after { content: ""; position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left:0; } /* Count */ .sl-count { font-size: 1em; font-family: 'wpyar-BYekan',Helvetica,sans-serif; text-transform: uppercase; vertical-align: middle; display: none; } /* Loader */ .loader, .loader:before, .loader:after { background: rgba(0, 0, 0, 0.2); -webkit-animation: load1 1s infinite ease-in-out; animation: load1 1s infinite ease-in-out; width: .2em; height: .6em; } .loader:before, .loader:after { position: absolute; top: 0; content: ''; } .loader:before { left: -.375em; -webkit-animation-delay: -0.32s; animation-delay: -0.32s; } .loader { text-indent: -9999em; display: inline-block; position: relative; vertical-align: middle; font-size: 1em; -webkit-transform: translateZ(0); -ms-transform: translateZ(0); transform: translateZ(0); -webkit-animation-delay: -0.16s; animation-delay: -0.16s; } .loader:after { left: .375em; } @-webkit-keyframes load1 { 0%, 80%, 100% { box-shadow: 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.2); height: .6em; } 40% { box-shadow: 0 -.3em rgba(0, 0, 0, 0.2); height: 1em; } } @keyframes load1 { 0%, 80%, 100% { box-shadow: 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.2); height: .6em; } 40% { box-shadow: 0 -.3em rgba(0, 0, 0, 0.2); height: 1em; } }

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب