اظهارات مهم مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی / مذاکرات آژانس با ایران به بن بست رسیده استاظهارات مهم مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی / مذاکرات آژانس با ایران به بن بست رسید!اظهارات مهم مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی / مذاکرات آژانس با ایران به بن بست رسید!

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت مذاکرات آژانس با ایران به بن بست رسیده است. در سه مکان در ایران آثار اورانیوم پیدا شده .هیچگونه اطلاعاتی موجود نیست که نشان دهد ایران سلاح هسته‌ای دارد یا آنکه برنامه‌ای برای ساخت سلاح هسته‌ای دارد و این موضوع بسیار مهم است.

مذاکرات آژانس با ایران به بن بست رسیده است

رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در مصاحبه با ی شبکه سعودی العربیه گفته است که مذاکرات آژانس با ایران به بن بست رسیده است.

او گفت: «در ماه دسامبر مذاکراتی که با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران داشتم به یک نقشه راه دست یافتیم که این موضوع امیدوار کننده بود اما طی ماه‌های گذشته متاسفانه هیچگونه پیشرفتی حاصل نشد و ارزیابی آژانس از پاسخ‌های تهران این بوده که تفسیرهای ایران ناکافی بوده و از نظر فنی معتبر نمی‌باشد و در نتیجه مجبور شدم که به ارائه گزارش به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بپردازم که مفاد گزارش این بوده که مسائل باقی مانده با ایران شفاف نشده است».

در سه مکان در ایران آثار اورانیوم پیدا شده

گروسی همچنین بیان کرد: «در سه مکان در ایران آثار اورانیوم پیدا شده و از ایران درباره این اورانیوم و مکان فعلی آنها و همچنین تجهیزاتی که در این مکان‌ها استفاده شده، سوال پرسیدیم اما تا کنون نتوانستیم این موضوعات را شفاف کنیم».

دوربین‌هایی که ایران از تاسیسات هسته‌ای خود برداشته، وظیفه ما در نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را با مانع مواجه کرده است».

این مطلب هم برایتان مفید است. احیای برجام و آینده مذاکرات وین چگونه خواهد شد؟

هیچ اطلاعاتی نداریم که نشان دهد ایران سلاح هسته‌ای در اختیار دارد

او در ادامه گفت: «ایران قابلیت‌های هسته‌ای خود را افزایش داده اما به آستانه تولید سلاح هسته‌ای نرسیده و امروز هیچ اطلاعاتی در دست نداریم که نشان دهد ایران سلاح هسته‌ای در اختیار داشته یا برنامه‌ای برای ساخت سلاح هسته‌ای دارد و این موضوع بسیار مهم است که به آن اشاره کردم».

«میزان غنی سازی ۶۰ درصد اورانیوم توسط ایران، بسیار بالا بوده و نزدیک غنی سازی ۹۰ درصد است».

تشدید اوضاع به هیچ کدام از طرف‌های مذاکرات هسته‌ای کمک نخواهد کرد

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «تشدید اوضاع به هیچ کدام از طرف‌های مذاکرات هسته‌ای کمک

«تحقیق و بازرسی دو بخش اساسی از فعالیت ما در تاسیسات هسته‌ای ایران است .متهم کردن آژانس به سیاسی کاری، بخشی از بازی فشار است».

مقام‌های ایران باید موضوعات باقی مانده را توضیح دهند

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «مقام‌های ایران باید موضوعات باقی مانده را توضیح دهند و پیدا کردن آثار اورانیوم در سه مکان در ایران، موضعی فنی و نه سیاسی است .هیچ چیزی مانع از دریافت اطلاعات هسته‌ای از دیگر کشورها نمی‌شود».

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب