روز قوه قضاییه 1401 / تاریخ هفته قوه قضاییه سال ۱۴۰۱روز قوه قضاییه 1401 / تاریخ هفته قوه قضاییه سال ۱۴۰۱ ، تاریخ دقیق روز قوه قضاییه در تقویم سال 1401 چه روزی است؟

روز قوه قضاییه 1401

سه شنبه، ۷ تیر ۱۴۰۱ : انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت دکتر بهشتی و 72 نفر از اعضای حزب

به شمسی: سه شنبه، ۷ تیر ۱۴۰۱ به میلادی: Tuesday, June 28, 2022 به قمری: الثلاثاء، ٢٨ ذوالقعده ١٤٤٣

از 1 تا 7 تیر را هفته قوه قضاییه می نامند

روز قوه قضاییه 1401

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب