کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401رتبه قبولی علوم تربیتی کارشناسی ارشد 1400 - 1401رتبه قبولی علوم تربیتی کارشناسی ارشد 1400 - 1401کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

طبق روال هر سال، پس از اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری داوطلبان با مشاهده رتبه، تراز و درصد های خود درصدد این برمی آیند که بدانند با توجه به سهمیه مورد استفاده احتمال قبولی در کدام یک از رشته ها و دانشگاه های کشور را دارند. دراین راستا، با بهره گیری از مشاوره انتخاب رشته ارشد و بررسی کارنامه های پذیرفته شدگان سال های گذشته در رشته مشابه خود می توانند تا حد زیادی به تخمین رتبه و محل قبولی خود دست پیدا کنند. این امر امکان چینش و اولویت بندی منطقی را در هنگام انتخاب رشته کارشناسی ارشد به داوطلبان می دهد.

بررسی کارنامه و رتبه قبولی پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال های گذشته، امکان یک انتخاب رشته صحیح و کارآمد را برای شما به وجود خواهد آورد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد می بایست کد رشته محل های مورد نظر خود را از آن استخراج کرده و طبق بررسی کارنامه های پذیرفته شدگان سال های گذشته، محتمل ترین گزینه های موجود را در صدر انتخاب های خود قرار دهند. به همین مقصود، از میان رشته های کارشناسی ارشد سراسری تعدادی کارنامه قبولی آزمون سال گذشته در رشته علوم تربیتی در ادامه مقاله ارائه شده است.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: برنامه ریزی درسی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 55
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5736
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 12
روانشناسی تربیتی 24
روش ها و فنون تدریس 21
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 35
مدیریت آموزشی 19
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 17
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: برنامه ریزی درسی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 64
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطبایی شهر داوطلب: کرمانشاه دوره قبولی: روزانه تراز: 5978
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 8
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 10
روانشناسی تربیتی 12
روش ها و فنون تدریس 14
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 23
مدیریت آموزشی 30
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 16
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: برنامه ریزی درسی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 71
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز شهر داوطلب: اردبیل دوره قبولی: روزانه تراز: 5520
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 14
روانشناسی تربیتی 22
روش ها و فنون تدریس 13
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 5
مدیریت آموزشی 17
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 19
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: برنامه ریزی درسی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 114
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرا شهر داوطلب: خراسان رضوی دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4962
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 12
روانشناسی تربیتی 10
روش ها و فنون تدریس 11
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 14
مدیریت آموزشی 8
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 10
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: برنامه ریزی درسی جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 167
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: البرز دوره قبولی: روزانه تراز: 3851
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 1-
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 6
روانشناسی تربیتی 2
روش ها و فنون تدریس 0
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 5
مدیریت آموزشی 14
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 0
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 69
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: پرند دوره قبولی: روزانه تراز: 5329
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 21
روانشناسی تربیتی 14
روش ها و فنون تدریس 27
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 15
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 23
تعلیم و تربیت اسلامی 17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 75
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان شهر داوطلب: اراک دوره قبولی: روزانه تراز: 5302
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 21
روانشناسی تربیتی 14
روش ها و فنون تدریس 12
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 22
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 19
تعلیم و تربیت اسلامی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 119
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی شهر داوطلب: اردبیل دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4647
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 17
روانشناسی تربیتی 14
روش ها و فنون تدریس 9
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 18
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 11
تعلیم و تربیت اسلامی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 184
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 4211
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 8
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 5
روانشناسی تربیتی 12
روش ها و فنون تدریس 14
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 10
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 19
تعلیم و تربیت اسلامی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 225
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – خوی شهر داوطلب: تبریز دوره قبولی: پیام نور تراز: 3625
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 5
روانشناسی تربیتی 2
روش ها و فنون تدریس 6
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 0
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 2-
تعلیم و تربیت اسلامی 7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: مدیریت آموزشی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 102
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان شهر داوطلب: شیراز دوره قبولی: روزانه تراز: 5510
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 17
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 19
روش ها و فنون تدریس 7
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 21
مدیریت آموزشی 31
نظارت و راهنمایی 23
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: مدیریت آموزشی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 105
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز شهر داوطلب: کاشان دوره قبولی: روزانه تراز: 5457
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 14
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 16
روش ها و فنون تدریس 21
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 24
مدیریت آموزشی 25
نظارت و راهنمایی 6
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: مدیریت آموزشی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 145
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرا شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4751
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 5
روش ها و فنون تدریس 1
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 22
مدیریت آموزشی 19
نظارت و راهنمایی 11
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: مدیریت آموزشی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 179
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کردستان شهر داوطلب: اندیشه دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 4551
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 8
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 4
روش ها و فنون تدریس 0
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 6
مدیریت آموزشی 31
نظارت و راهنمایی 6
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: مدیریت آموزشی جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 241
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مشهد شهر داوطلب: خوی دوره قبولی: پیام نور تراز: 3798
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 8
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 5
روش ها و فنون تدریس 6
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 14
مدیریت آموزشی 21
نظارت و راهنمایی 0
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: آموزش و بهسازی منابع انسانی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 121
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید مدنی تبریز شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: روزانه تراز: 5336
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 14
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 19
روش ها و فنون تدریس 21
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 24
مدیریت آموزشی 10
نظارت و راهنمایی 2
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: آموزش و بهسازی منابع انسانی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 147
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهر داوطلب: ارومیه دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5469
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 14
روش ها و فنون تدریس 12
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 0
مدیریت آموزشی 14
نظارت و راهنمایی 15
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: آموزش و بهسازی منابع انسانی جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 200
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد شهر داوطلب: اراک دوره قبولی: روزانه تراز: 3321
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 1-
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 4
روش ها و فنون تدریس 8
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 7
مدیریت آموزشی 0
نظارت و راهنمایی 0
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: آموزش و بهسازی منابع انسانی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 1021
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور استان فارس – شیراز شهر داوطلب: البرز دوره قبولی: پیام نور تراز: 4967
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب