وعده مدیرعامل بیمه پارسیان به سهامداران عملی شدبه گزارش تیتربرتر؛ براساس این نامه با توجه به تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 مورخ 1401/03/31، شرکت سرمایه گذاری پارسیان مبنی بر تقسیم مبلغ 28/000/000 میلیون ریال (7969 ریال به ازای هر سهم) سود بین سهامداران و با توجه به اینکه 14/29 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری پارسیان متعلق به شرکت بیمه پارسیان می باشد، معادل 4/002/178 میلیون ریال (334 ریال برای هر سهم) درآمد حاصل از سود سهام در دفاتر شرکت بیمه پارسیان شناسایی شد.

بر این اساس نویدی که مدیر عامل بیمه پارسیان در مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت به سهامداران داده بود عملی شد.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب