روز کتاب و کتابخوانی ۱۴۰۱ / روز کتاب و کتابخوانی 1401 چه روزی استروز کتاب و کتابخوانی ۱۴۰۱ / روز کتاب و کتابخوانی 1401 چه روزی است ، روز کتاب و کتابخوانی در تقویم سال 1401 کیه و چه روزیه؟ روز کتاب و کتابخوانی 2022 ،روز کتاب و کتابخوانی ۱۴۰۱ چه تاریخی است و چند شنبه است

روز کتاب و کتابخوانی 1401

سه شنبه، ۲۴ آبان ۱۴۰۱ : روز کتاب و کتابخوانی در سال 1401 است

به شمسی: سه شنبه، ۲۴ آبان ۱۴۰۱ به میلادی: Tuesday, November 15, 2022 به قمری: الثلاثاء، ٢٠ ربيع الثاني ١٤٤٤

تقویم آبان 1401 در یک نگاه

تقویم آبان 1401

روز کتاب و کتابخوانی ۱۴۰۱

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب