استقبال رئیس جمهور ازبکستان از پوتین در قصرش + فیلمتیتربرتر؛ رئیس جمهور ازبکستان در تاشکند از قصرش به استقبال پوتین می رود و صحنه های جالبی که پوتین در مسیر قصر با آنها موجه می شود.

‍‍‍‍‍‍

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب