عکس: قوی ترین زن جهان با قدرتی استثناییقوی ترین زن جهان کیست؟

آنتا فلورجیک، ورزشکار لهستانی را اغلب قوی ترین زن دنیا می نامند. واقعاً هم همینطور است. آنتا نشان داده قدرت بدنی زن و مرد ندارد. او می تواند ۴۹۹ کیلوگرم وزنه بزند.

اما رکوردی که از او در کتاب گینس ثبت شده برای چیز دیگر و بامزه تری است. آنتا رکورد بالا بردن افراد را در بخش زنان دارد. او توانسته ۱۲ مرد بالغ را ظرف ۲ دقیقه بالای سر ببرد و پایین آورد.


قدرت ویژه قوی ترین زن جهان

قدرت ویژه قوی ترین زن جهانگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: rooziato.com


نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب