حذف دروس عمومی از کنکور 1402حذف دروس عمومی از آزمون سراسری 1402حذف دروس عمومی از آزمون سراسری 1402حذف دروس عمومی از کنکور 1402

اخیرا سازمان سنجش آموزش کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر مراجع ذی ربط تصمیماتی در خصوص تغییرات کنکور گرفته اند که این تغییرات برای داوطلبان کنکور سال های آینده از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از این موارد که برای برخی از کنکوری ها خوشایند و برای برخی ناخوشایند بوده، حذف دروس عمومی از آزمون سراسری می باشد. هدف از اجرای این کار متمرکز کردن داوطلبان بر روی دروس اختصاصی می باشد، همچنین جایگزین دروس عمومی در کنکور، تاثیر سوابق تحصیلی داوطلبان خواهد بود.

طبق اخبار منتشر شده، حذف دروس عمومی از کنکور 1402 قطعی نمی باشد.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب