پشه کشنده در بندرعباس

پشه کشنده در بندرعباسفاطمه نوروزیان؛ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از ورود یک نوع پشه کشنده به این استان خبر داده است....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب