برخورد با پزشکانی که شرایط سقط جنین را فراهم می‌کنندبر اساس گفته‌های محسن رضایی؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم، با پزشکانی که شرایط سقط جنین را فراهم کنند، برخورد می‌شود....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب